Lars-Göran

Min tandläkarutbildning genomförde jag i Umeå och tog examen 1998. Jag har arbetat inom folktandvården vid olika kliniker 1988-1999. Jag fick möjlighet att ta över min nuvarande privatpraktik 1999 och har därefter arbetat enbart privat. Jag har gått omfattande efterutbildningar kontinuerligt.

Lars-Göran
Tandläkare


Oksana
Tandsköterska

Anna
Anna
TandsköterskaHitta till kliniken
Thulegatan 10 B, 852 32 Sundsvall, Telefon praktik: 060-61 50 60, Mobil: 070-624 67 95, PG: 135 08 38-7